- Skogsmark i Malå!

Skogsmarker i två skiften tillsalu i Malå. Jakträtt. Skogsfastighet om totalt 118,6 ha vara produktiv skogsmark 61,6ha. Virkesförråd 6 760 m3sk varav S1 & S2 skog 326 m3sk. - Välkommen att besöka fastigheten.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
MALÅ GRUNDTRÄSK 5:1
Totalareal
130 ha
Skogsmark
62 ha
Virkesförråd
6760 m3sk
Prisindikation
1 800 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 10 juli 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogsmarker i två skiften tillsalu i Malå. Jakträtt. Skogsfastighet om totalt 118,6 ha vara produktiv skogsmark 61,6ha. Virkesförråd 6 760 m3sk varav S1 & S2 skog 326 m3sk. - Välkommen att besöka fastigheten.
Fastighetsuppgifter

Lada

Enklare lada finns på fastigheten.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har upprättats av Holmen skog 2020-07-30. Planen är tillväxt beräknad och ajourförd av SBPL Tomas Sjöberg 2024-04-08

Jakt

Fastigheten ingår i Malå Älgskötsel område om ca 139 156 ha. Denna fastighet ingår i Lindgren och Roslunds Jaktlag vilka jagar på en landareal om ca 850 ha. I jaktlaget ingår förnärvarande 3-4 jägare. Idag delar jägarna på samtliga kostnader och fällavgifter.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Arealuppgifter

Källa skogsbruksplan Produktiv skogsmark: 61,6ha Impediment myr: 55,6ha Linjer väg/ledning/vatten: 0,4ha Summan landareal : 118,6 ha. Vatten: 0,2ha. Avviker från taxerad landareal.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske genom ansvarig fastighetsmäklare. Intressent får på egen hand eller genom underkonsult besöka och besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn bör därför tas till intilliggande fastighetsägare, jakt och rekreation.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Information om prospektet

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 1186000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 1186000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 1120000 SEK
Betesmark: 6000 SEK
Skogsimpediment: 60000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 56000 SEK

Rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Avtalsservitut: KRAFTLEDNING MM - SE BESKRIVNING

Samfällighet

MALÅ GRUNDTRÄSK S:2

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING MM

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 7/10/2024

Fastigheten förmedlas genom ett skriftligt anbudsförfarande med en prisidé om 1800000kr.
Avsikten med ett anbudsförfarande är att ge intresserade en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna med sitt anbud vilket kommer att behandlas som slutna fram till den angivna anbudsdagen. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbudet skall vara angivet i svenska kronor med fast pris.
Procentanbud eller dylikt godtages ej. Använd gärna bifogad anbudsblankett i detta. Skriftligt anbud skall vara oss tillhanda senast 2024-07-10.
Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter