Haparanda Nedre Vojakkala 21:3

Välkommen till Haparanda och denna välskötta skogsfastighet utan byggnader. Fastighetens två skiften har hög andel gallringsskogar med god tillgänglighet via vägar. Enligt skogsbruksplanen är landarealen för fastigheten 135,9 ha varav 114,5 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 10 545 m3sk med ett medeltal på 92 m3sk/ha. Boniteten är 3,5 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 70% tall, 20% gran, 9% löv. Prisidé: 2 200 000 kr Anbud senast: 2024-02-16