Är du Intresserad av att köpa skogsmark?

Funderar du på att köpa din första skogsfastighet eller göra ett strategiskt förvärv? Nu förmedlas en skogsfastighet som erbjuder jakt, fiske och goda rekreations möjligheter. Landareal 10,9 ha varav 10,6 ha produktiv skogsmark, intäkter vindpark. Prisidé 250 000kr. Anbud 2024-06-21.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
ÖRNSKÖLDSVIK TREHÖRNINGSJÖ-NORDSJÖ 1:51
Prospekt Prospekt
Totalareal
10 ha
Skogsmark
8 ha
Virkesförråd
133 m3sk
Prisindikation
250 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 21 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Funderar du på att köpa din första skogsfastighet eller göra ett strategiskt förvärv? Nu förmedlas en skogsfastighet som erbjuder jakt, fiske och goda rekreations möjligheter. Jakträtt i viltvårdsområde om ca 4600ha. Landareal 10,9 ha varav 10,6 ha produktiv skogsmark. Fastigheten är en tillväxtfastighet med intäkter från Vindpark. Prisidé 250 000kr. Anbud 2024-06-21.
Fastighetsuppgifter

Jakt

Fastigheten ingår i Södra-Norra-Nordsjö VVO om ca 4600ha. I viltvårdsområdet ingår ett jaktlag kallat Nordsjö Jaktklubb. I jaktlaget deltar förnärvarande ca 30st jägare i älgjakten. För att delta i älgjakten skall man ansöka om medlemskap. Som ny medlem i jaktklubben behöver man lösa in sig på slakthus mm vilket förnärvarande utgör en engångskostnad om ca 5000kr. För att delta i älgjakten skall man årligen kunna uppvisa ett godkänt skjutprov vilket genomförs enskilt eller gemensamt i jaktlaget. Förslag på ändringar av skjutprov är inlämnat till styrelsen i jaktlaget. (Jägardekalen) I jakten ingår även att delta i den årliga förvaltningen på fastigheterna där jakten bedrivs. I förvaltningen ingår tex skottfältsröjning, reparation av jakttorn mm. Årskort skall lösas, högviltskortet kostar förnärvarande 500kr/år och för småvilt 400kr/år. Jaktlaget tar årligen fram ett kg/pris för älgköttet för de byten som fälls under jakten. Kostnaden för älgköttet finansierar många av jaktlagets gemensamma kostnader. Fällavgifter tillkommer. För att erhålla en köttlott skall man delta i jakten den dag viltet fälls. Köttlotterna fördelas enligt ett rullande system mellan jägarna med olika fördelade andelar på kalv och vuxet djur. För att erhålla en köttlott ska man även delta i jakten den dag viltet fälls. Jakträtten är upplåten jaktåret 2024 - 2025. Anmälan om att delta i älgjakten skall göras senast 31/3 respektive år.

Fiske

I området erbjuds gott om möjligheter till fiske. Inom samma geografi där denna fastighet är belägen ligger Önskasjön, där erbjuds fiskevatten med ädelfisk som regnbåge- röding, öring samt insjöfisk så som gädda & abborre. Fiskekort krävs, läs vidare på https://naturguiden.ornskoldsvik.se/aktivitetssidor/onskasjonsfvo.4.7e6e27ac17a56e44c494426.html

Arealuppgifter

Källa skogsbruksplan Produktiv skogsmark: 10,6 ha Impediment myr: 0,3 ha Summa landareal: 10,9ha Avviker från taxerad landareal.

Arrende/nyttjanderätter

Nyttjanderättsavtal mellan E-on och registerfastigheten Örnsköldsvik Trehörningsjö-Nordsjö 1:51. Avtalet löper från och med 2016-04-01 till och med 2046-04-01. Ersättning utfaller med 10 000kr/år. Upplåtelsen avser rätt att i den mån de berör fastigheten uppföra/bibehålla och kommersiellt driva 12 stycken vindkraftverk i område (vindkraftparken).

Vindkrafts avtal

Kopia av vindkraftsavtal går att beställa genom ansvarig fastighetsmäklare.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske genom ansvarig fastighetsmäklare. Intressent får på egen hand eller genom underkonsult besöka och besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn bör därför tas till intilliggande fastighetsägare, jakt och rekreation.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Information om prospektet

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen har upprättats av Elin Westerlund vid Norra Skog Ek.förening. Planen har tillväxtberäknats till 2024-05-12.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 194000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 194000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 194000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 2133 SEK

Rättigheter och belastningar

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt Vindkraft

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 6/21/2024

Fastigheten förmedlas genom ett skriftligt anbudsförfarande med en prisidé om 250 000kr. Avsikten med ett anbudsförfarande är att ge intresserade en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomna med sitt anbud vilket kommer att behandlas
som slutna fram till den angivna anbudsdagen. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätt till eventuell efterföljande budgivning. Anbudet skall vara angivet i svenska kronor med fast pris.
Procentanbud eller dylikt godtages ej. Använd gärna bifogad anbudsblankett i detta. Skriftligt anbud skall vara oss tillhanda senast 2024-06-21.
Fastighetsmäklaren kan komma att begära kreditupplysning på anbudsgivare.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter