Obebyggd skogsfastighet i Piteå

Skogsfastighet med två skiften, ca 1 mil norr om Piteå. Landareal om 19,2 ha där 18,3 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 824 m3sk där hög andel är gallringsskog. Medeltal på 45 m3sk/ha. Bonitet 5,2 m3sk/ha/år. Anbud senast 2024-08-19

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
PITEÅ PORSNÄS 2:32
Totalareal
17 ha
Skogsmark
15 ha
Virkesförråd
824 m3sk
Prisidé
400 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 19 augusti 2024
Kontakta mäklare

Bilder

Om fastigheten

Är ni ute efter en mindre skogsfastighet utan byggnader att underhålla så se hit! Fastigheten är belägen endast ca 1 mil norr om Piteå och består av två skiften. Landarealen uppgår till 19,2 ha varav ha18,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 824 m3sk med ett medeltal på 45 m3sk/ha. Stor andel utgörs av gallringsskog. Boniteten är 5,2 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 84% tall, 6% gran och 10% löv. Prisídé: 400 000 kr Anbud senast 2024-08-19
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Norra Skog 2024. Enligt skogsbruksplanen är landarealen för fastigheten 19,2 ha varav 18,3 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 824 m3sk med ett medeltal på 45m3sk/ha. Medelboniteten är 5,2 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 84% tall, 6 % gran, 10% björk.

Jakt

Fastigheten ingår i Norrfjärdens VVO (ViltVårdsOmråde) och hade tilldelningen 9 vuxna och 10 kalvar under 2023.

Arealuppgifter

Arealer enligt skogsbruksplanen: Produktiv skogsmark 18,3 ha Impediment 0,8 ha Övrig mark 0,1 ha

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Avvikelser från fastighetskartans gränser kan förekomma.

Forn- och kulturlämningar

Finns inte några forn-eller kulturlämningar registrerade på fastigheten

Visning

Intressenter får på egen hand besikta objektets marker och yttre förhållanden. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och eventuell jakt som pågår.

Köparens undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen

Inteckningar

Fastigheten saknar inteckningar.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 384000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 384000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 380000 SEK
Skogsimpediment: 4000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Inga inteckningar finns.

Rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser

För öjebyn 33:68,m fl., Områdesbestämmelser (Beslutsdatum: 2014-10-20, Registreringsdatum: 2015-03-05, Senast ändrad: 2022-11-01)

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:21, KVARNVALL

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:5, VÄGARNA INOM SKIFTESLAGET

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:22, PLATS FÖR ENAHANDA ÄNDAMÅL

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:6, SKIFTESLAGETS VATTENOMRÅDEN

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:15, GRUSTÄKT

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:13, GEMENSAM MARK

Samfällighet

PITEÅ HÅKANSÖN S:14, UPPLAGSPLATS VID HOLSTRÄSKET

Samfällighet

PITEÅ PORSNÄS S:14, VÄG

Samfällighet

PITEÅ PORSNÄS S:15, VÄG

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 8/19/2024

Fastigheten säljs genom skriftligt anbudsförfarande. Avsikten är att intresserade ska få en bestämd tid att undersöka fastigheternas marker. Säljaren förbehåller sig rätt till eventuell efterföljande budgivning mellan anbudsgivarna. Kreditupplysning kan komma att begäras på anbudsgivare.

Prisidé 400 000 kr, fri prövningsrätt förbehålls.

Anbud skall vara angivet i svenska kronor med fast pris. Använd gärna bifogad anbudsblankett.

Anbud ska vara oss tillhanda senast mån 19/8 kl 16:00. Norra skog, Peter Olsson, Storhedsvägen 1f, 973 45 Luleå. Eller e-post: peter.olsson@norraskog.se
Märk anbudet eller mailet med ”Anbud Porsnäs 2:32”

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter