Stor skogsfastighet med bra arrondering

Hel brukningsenhet på ett bräde! Alla Tjärnhedens fastigheter säljs och är belägna mitt mellan Skellefteå och Piteå. Landareal om 376 ha där 288,2 ha utgörs av produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 18 994m3sk . Medeltal på 66 m3sk/ha och medelboniteten 2,8 m3sk. Pris: 7 500 000 kr

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
SKELLEFTEÅ TJÄRNHEDEN 1:2, 1:3, 1:4, 1:5
Totalareal
376 ha
Skogsmark
288.2 ha
Virkesförråd
18994 m3sk
Pris
7 500 000 kr

Bilder

Om fastigheten

Missa inte denna möjlighet att förvärva en hel brukningsenhet på ett bräde! Alla Tjärnhedens fastigheter säljs och är belägna ca 6 mil från både Skellefteå och Piteå och består av ett sammanhängande skifte med egen sjö! Landarealen uppgår enligt skogsbruksplanen till 376 ha varav 288,2ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppskattas till 18 994 m3sk med ett medeltal på 66 m3sk/ha. Medelboniteten är 2,8 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 82,8% tall, 11,9% gran och 4% björk. Intresseanmälan senast 20 maj till peter.olsson@norraskog.se Pris: 7 500 000 kr
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad av Skogssällskapet och uppräknad/reviderad till 2024. Enligt skogsbruksplanen är landarealen för fastigheten 376 ha varav 288,2 ha är produktiv skogsmark. Virkesförrådet uppgår till 18 994 m3sk med ett medeltal på 66 m3sk/ha. Medelboniteten är 2,8 m3sk/ha/år. Virkesförrådet fördelar sig på 82,8% tall, 11,9% gran, 4,6 % björk, contorta 0,3% och övrig löv 0,4%.

Arealuppgifter

Arealer enligt skogsbruksplanen: Produktiv skogsmark: 288,2 ha Impediment myr: 87,1 ha Annan mark: 0,8 ha Summa landareal: 376 ha Officiell landareal enligt fastighetsutdrag uppgår till 376 ha.

Forn- och kulturlämningar

Finns inte några fornlämningar registrerade på fastigheterna.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för juridisk person samt för fysisk person som är boende utanför Jörns distrikt, Skellefteå kommun. Ansökan om förvärvstillstånd görs till Länsstyrelsen och betalas av köparen.

Visning

Intresserade kan på egen hand besöka markerna och se fastighetens skogar, läge och yttre förhållanden. I appen Min karta kan du se din position och fastighetens yttergränser. Visa hänsyn till grannar, vägar, ev jakt. Om det organiseras visningar så anges tider på webbsidan fastighetsformedling.norraskog.se eller av mäklaren.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren ansvarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa. Avvikelser från fastighetskartans gränser kan förekomma.

Jakt

Fastigheterna ingår i Tjärnhedens Jaktområde.

Naturvärden

Finns en registrerad nyckelbiotop i Tjärnheden 1:5, avdelning 10.

Undersöktningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 4382000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 4382000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Inga inteckningar finns.

Rättigheter och belastningar

Samfällighet

SKELLEFTEÅ TJÄRNHEDEN S:1, Skifteslagets vatten

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter