Skogsmark i Vindeln

Skogsfastigheter i vackra Vindeln. Landareal 60,5ha varav 50,9ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 5 475 m3sk. varav S1 & S2 skog 485 m3sk . Jakträtt och goda möjligheter till fiske. -Välkommen att besöka markerna.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
VINDELN HJUKSKÄLEN 1:32 & VINDELN HJUKEN 1:28
Totalareal
60.5 ha
Skogsmark
50.9 ha
Virkesförråd
5474 m3sk
Prisindikation
2 000 000 kr
Försäljningssätt
Anbud senast 16 juni 2024
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Skogsfastigheter i vackra Vindeln. Landareal 60,5ha varav 50,9ha produktiv skogsmark. Virkesförråd om 5 475 m3sk. varav S1 & S2 skog 485 m3sk . Jakträtt och goda möjligheter till fiske. -Välkommen att besöka markerna.
Fastighetsuppgifter

Skogsuppgifter

Skogsbruksplanen är upprättad 2021-08-27 av Norra Skog Ek.förening. Skogsbruksplanen har tillväxt beräknas t o m 2024 05 15.

Kompletterande uppgifter 2024-05-16

Kompletterande information 2024-05-16 Säljaren har sålt avverkningsrätt och gallring på registerfastigheten Vindeln Hjukskälen 1:32 om ca 440 m3fub. Berörda avdelningar är avdelning 20 och 24 samt gallring avd 19 och 23. Volymen är ej avräknad i aktuell skogsbruksplan. På den del som man ingått slutavverkningsuppdrag ingår markberedning och återplantering

Jakt

Fastigheten ingår i Hjukensjaktklubb om ca 2900ha. ​Jakträtten fär älgjakt är upplåten till Hjukensjaktklubb. Årskort för småvilt 500kr/år. Småviltsjakt inom Hjukensjaktklubb om 2 900ha.

Fiske

Goda möjligheter till härligt fiske i Hjukens FVO:område. I Hjukenforsen finns harr, öring, lax mm. Besök Hjukens FVO. https://www.ifiske.se/fiske-hjukens-fvo.htm

Arealuppgifter

Källa skogsbruksplan Produktiv skogsmark: 50,9 ha Impediment myr: 5,8ha Väg/ledning/vatten: 0,2ha Summa landareal: 60,5ha Vatten 0,3 Avviker från taxerad landareal.

Arrende/nyttjanderätter

Inga nyttjanderätter, arrenden eller andra upplåtelser finns på fastigheten enligt säljarens upplysning.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för fysisk person. För juridisk person krävs alltid förvärvstillstånd. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare.

Samfällighet

VINDELN HJUKEN S:1. : Ända mål väg. I dag pågår 2 st lantmäteriförättningar. I den ena förrättningen pågår en avstyckning på en registerfastighet som är delägare i S:1. ​ ​​I den andra förrättningen pågår ett bildande av gemensamhetsanläggning avseende vatten. ​

Visning

Ingen organiserad visning av fastighetens skogsmark kommer att ske genom ansvarig fastighetsmäklare. Intressent får på egen hand eller genom underkonsult besöka och besiktiga fastigheten. Vederbörlig hänsyn bör därför tas till intilliggande fastighetsägare, jakt och rekreation.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Information om prospektet

Uppgifterna i objektbeskrivningen härrör huvudsakligen från säljaren och kontrolleras av fastighetsmäklaren endast om omständigheterna ger anledning till detta.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten. Skogsbruksplanen är upprättad med för skogsbruksplanläggning gängse metoder och kan därför vara behäftad med osäkerhet i angivna uppgifter. Uppgifter bygger på stickprovsinventeringar och avvikelser i såväl enskilda bestånd som för helheten kan förekomma. Lämnade uppgifter ska ses som ett stöd för köparens undersökning. Det åligger köparen själv att kontrollera uppgifterna i skogsbruksplanen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 414000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 414000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Skogsmark: 403000 SEK
Skogsimpediment: 11000 SEK

Typkod

110 Lantbruksenhet obebyggd

Inteckningar

Belopp: 6000 SEK

Rättigheter och belastningar

Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga gravationer

Vindelälven, Natura 2000-område (Senast ändrad: 2024-01-09)

Samfällighet

VINDELN HJUKEN S:1

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Försäljningssätt

Anbud oss tillhanda senast 6/16/2024

Fastigheten försäljs genom ett skriftligt anbudsförfarande med en prisidé om 2 000 000 kr.
Avsikten med ett anbudsförfarande är att ge intresserade en bestämd tid att undersöka fastigheten och inkomma med anbud vilka kommer att behandlas som slutna fram till anbudsdagen.
Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt och rätten att hålla en efterföljande budgivning budgivare.
Skriftligt anbud skall vara oss tillhanda senast 2024-06-16. Använd gärna bifogad anbudsblankett i detta prospekt

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter