Sälja skogsfastighet

Det går att beskriva en fastighetsförsäljning i fyra steg. Här guidar vid dig genom dem. Som grund har vi också alltid ett skriftligt uppdragsavtal tillsammans med dig som ägare. Det innebär att uppdraget kommer att ha en personligt ansvarig fastighetsmäklare och att försäljningsobjektet är prissatt i förväg.

1. Intagsfasen

Vid ”intaget” går vi tillsammans igenom fastighetens förutsättningar. Vi tittar på dess sammansättningar och reder ut begrepp om vilka frågor som berör den fastighet du vill överlåta. Det är här vi utreder och tar fram rätt underlag till försäljningen. Vi beskriver fastigheten och skogarna samt försäljningsvillkoren som en objektbeskrivning. Den stämmer vi av innan vi går vidare. Nu ska vi ha en samsyn om vad som ska säljas, en prisidé och en tidplan.

2. Annonsering och visningsfasen

Under den här delen i förmedlingsarbetet marknadsförs fastigheten. Intresserade spekulanter behöver några veckors tid för att undersöka både fastigheten och bestämma sig för att vilja gå vidare mot ett köp. Det kan ibland verka ganska tyst för en säljare. Fokus ligger på att nå ut och informera samt hålla visningar av egendomen.

3. Säljfasen

Under säljfasen sammanställer vi intressenter och tar referenser. Vi håller också förhandling och eventuell budgivning. I denna del av förmedlingsprocessen bestäms köpare, upprättas kontrakt och handpenning tas in. Här är det ganska snabb hantering som gäller. Några dagar. Vi behöver ha tät kontakt.

4. Betalfasen

Under betalfasen ser vi till att köpekontraktet fullföljs. Köpare behöver nu också ordna tillstånd och förbereda för tillträde och slutbetalning. Normalt kan det ske inom en till två månader från kontraktsdagen.

Våra mäklare

Charlotta Rosell Sundström

Mäklare

Clas Tjäder

Mäklarchef

Emil Lundström

Mäklare

Mathias Hagman

Mäklare

Per Stadling

Mäklare

Peter Olsson

Mäklare

Thomas Simensen

Mäklare

För dig som vill köpa skog

Vi har lång erfarenhet av fastighetsöverlåtelser och kan hjälpa dig med alla nödvändiga handlingar inför ditt fastighetsköp. Samtidigt har vi specialistkompetens inom allt från juridik till skattefrågor – allt som krävs för att du ska kunna göra en så enkel fastighetsaffär som möjligt.