Skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet om ca 24 ha. Fritidshus med enkel standard, egen strand och brygga i Leringen. Virkesförråd ca 1.500 m3sk. Fastigheten ligger 15 norr om Torpshammar.

Skogsfastighet med fritidshus

Mindre skogsfastighet om ca 24 ha. Fritidshus med enkel standard, egen strand och brygga i Leringen. Virkesförråd ca 1.500 m3sk. Fastigheten ligger 15 norr om Torpshammar.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
ÅNGE MELLANLERINGEN 1:23
Totalareal
0 ha
Skogsmark
0 ha
Virkesförråd
m3sk
Utgångspris
800 000 kr
Visning
Visning torsdag den 4/7 kl 16:00. Anmälan till fastighetsmäklaren
Kontakta mäklare

Om fastigheten

Mindre skogsfastighet om ca 24 ha. Fritidshus med enkel standard, egen strand och brygga i Leringen. Virkesförråd ca 1.500 m3sk. Fastigheten ligger 15 norr om Torpshammar.
Fastighetsuppgifter

Torp

NEDRE PLAN: Hall, toalett med wc, tvättställ dusch och tvättmaskin, vardagsrum, mindre sovrum, kök med vedspis, bänkspis, kyl/frys. ÖVRE PLAN: Hall och två sovrum med kaminer. Uppvärmning: elradiatorer, kaminer och vedspis. Eget sommarvatten från kallkälla. Eget avlopp, trekammarbrunn.

Övriga byggnader

Carport/förråd, plåttak. Loge/förrådsbyggnad, plåttak. Bastu. Äldre gäststuga, renoverings behov.

Arealuppgifter

Total landareal 24,1 ha fördelat på skog 21,3 ha, inägomark 1,2 ha samt övrig areal 1,6 ha. Fastigheten består av två skiften. Uppgifterna kommer från skogsbruksplanen. Totalareal enlig fastighetsregistret 19,95 ha.

Skogsuppgifter

21,3 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd på 1546 m3sk. Medeltal 73 m3sk/ha Trädslagsblandning tall 63%, gran 4%, löv 33% Medelbonitet 5,2 m3sk per ha/år. Ca 15 ha är R2-skog. Skogsbruksplanen är upprättad juni 2024 av Bränna Natur.

Vägar

Generellt fina vägar med god standard på fastigheten.

Fastighetsgränser

Fastighetens gränser kan vara bristfälligt uppmarkerade. Säljaren svarar ej för ytterligare uppmarkering av dessa.

Forn- och kulturlämningar

Det finns inga kultur- eller fornlämningar registrerade i kulturmiljöregistret..

Naturvärden

Det finns inga nyckelbiotoper registrerade på fastigheten.

Visning

Visning av byggnader. Se tid på norraskogfast.se och aktuell fastighet. Anmälan till fastighetsmäklaren. Intressenter får på egen hand besikta övriga delar av objektet. Vederbörlig hänsyn skall därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och ev. jakt som pågår.

Förvärvstillstånd

Fastigheten ligger inom område som utgör glesbygdsområde. De fysiska personer som sedan 12 mån är folkbokförda inom glesbygdsområde i den kommun fastigheten ligger, behöver inte söka förvärvstillstånd Ansökningsavgiften för privatperson är 4600 kr och för juridisk person 7100 kr.

Besiktning och undersökningsplikt

Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Jakt

Jakträtten övergår till köparen på tillträdesdagen. Fastigheten ingår inte i något större jagktlag.

Lös egendom

Det mesta av lösöret ingår i försäljningen.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 723000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 96000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 819000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2023

Typkod

120 Lantbruksenhet bebyggd

Inteckningar

Rättigheter och belastningar

Rättigheter last

Avtalsservitut: FISKE MM - SE BESKRIVNING

Rättigheter last

Avtalsservitut: KRAFTLEDNING - SE BESKRIVNING

Rättigheter last

Ledningsrätt: STARKSTRÖM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut FISKE MM

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut KRAFTLEDNING

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekostnadskalkyl.

Driftkostnad

I detta ingår följande kostnader:
Fastighetsskatt/avgift: 930 SEK/år

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter