Representativ disponentvilla.

Välkommen till ett vackert och representativt boende uppfört i sengustaviansk stil belägen i den hänförande vackra Ljungandalen. Fastigheten passar både Bolag med förvärvsutrymme/egen företagaren eller den som söker ett boende utöver det vanliga.

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
ÅNGE VÄSTERHÅNGSTA 3:82
Totalareal
5.4 ha
Skogsmark
1 ha
Virkesförråd
m3sk
Utgångspris
6 750 000 kr
Visning
Visning sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. - Välkommen att boka in din enskilda visning.
Anmäl intresse

Bilder

Om fastigheten

Välkommen till ett vackert och representativt boende uppfört i sengustaviansk stil belägen i den hänförande vackra Ljungandalen med ett kuperande jordbrukslandskap och älven Ljungan som en av de närmsta grannarna. Den vackra Disponentvillan uppfördes år 1910 i samband med att Stockholms Superfosfatfabrik valde att etablera sig på orten som då kallades Ljungafors och i dag heter Ljungaverk. Boendet nyttjades då till tjänste- och representationsbostad till fabrikens disponenter fram till 1980 -talet då fabriken lades ner. I dag har makarna Mjärdsjö förmånen att bo i denna anrika fastighet och de har genomfört en vacker och tidsenlig renovering, både in- och utvändigt och återskapat Disponentvillans tidigare glans. Här finns salonger, herrum, matsal, sovrum, gästrum, relax, bastu och inte minst de forna tjänstefolkens utrymmen och för den cigarrintresserade finns även ett speciellt cigarrum under takåsen. I överlåtelsen ingår möbler och lösören, här är det bara att flytta in och bo. - Välkommen att boka in din enskilda visning.
Fastighetsuppgifter

Tomtmark

På den rymliga parkliknande tomten finns förrådshus och en grillstuga (år 1852) samt en trivsam paviljong med utsikt över Ljungans spegeldamm vid Disponentvillan.

Uteplats

Gott om plats för mingel och trevliga sammankomster. Här finns vidbyggt soldäck i söderläge samt separata utrymmen med gott om plats för utemöbler och en gräsyta som inbjuder till lek och skratt. En rymlig stensatt uteplats vid köksentrén används som utekök där inventarierna ingår.

Bilplats

Här finns en rymlig grusplan med gott om möjliga parkeringsplatser samt en rondell med el dragen för adventsgranen.

Förvärvstillstånd

Förvärvstillstånd krävs för privatpersoner som ej är bosatta i Ånge kommun. Ansökan om förvärvstillstånd skickas till Länsstyrelsen, Lantbruksenheten i Västernorrlands län. Avgiften för fysisk person är 4 600 kr. Förvärvstillstånd krävs alltid för juridisk person. Ansökningsavgift för Juridiska personer är 7100 kr alternativt 15 900 kr. För mer information kontakta ansvarig fastighetsmäklare

Bara att flytta in, möbler och lösören ingår

I överlåtelsen ingår det möbler och lösören enligt överenskommelse, på tillträdesdagen får du nyckeln och kommer att kunna flytta in och bo eftersom du köper huset möblerat. Detta kommer att regleras vid upprättande av fångeshandlingen. Personliga ägodelar ingår ej i överlåtelsen.

Köparens undersökningsplikt

UNDERSÖKNINGSPLIKT/BESIKTNING Köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att själv undersöka försäljningsobjektet och förvissa sig om försäljningsobjektet skick. Köparen ges därför möjlighet att, på egen hand eller med konsult, före köpet besiktiga försäljningsobjektet och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Uppgifter i detta fastighetsprospekt har enbart lämnats för att informera och underlätta köparens egen undersökning av försäljningsobjektet.

Historik

Disponentvillan, som den i folkmun kallas, uppfördes 1910-11 som representationsbostad till disponenten med familj för den då nybyggda Stockholms Superfosfatfabriks anläggning Ljungaverken vid dåvarande Ljungafors, den ort som idag heter Ljungaverk. Ljungaverken var när den driftsattes norra Europas mest moderna elektrokemiska industrianläggning och orten har kallats för den svenska elektrokemiska industrins vagga. Ljungaverk är beläget längs E14 mellan Sundsvall och Östersund, i Ånge kommun, Sveriges mittpunkt. Disponentvillan är ritad av arkitekt H. Arvidsson, Månsbo, (1910) och den större genomgående funktionsrenoveringen (1959) ansvarade arkitekt B. Lekhammar, Sundsvall för. Ritningar från ursprunglig byggnation och renovering finns bevarade samt ett stort antal foton. Huset är uppfört i sengustaviansk stil med många tidsenliga detaljer som entrén i klassicistisk konstruktion med doriska kolonner. Disponentvillan bedöms ha ett kultur- och industrihistoriskt värde och är upptagen i ett av Sveriges kulturmiljövårds intresseområde Ljungans dalgång (Y7a). Härigenom är fastigheten väl dokumenterad i arkiv och på senare år även i media (Disponentvillan i Ljungaverk). När nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2009, primärt som fritidsboende, var underhållet kraftigt eftersatt. Inredningen hade moderniserats, men planlösningen var i stort densamma som vid ursprunglig byggnation. En genomgående renovering planerades i samverkan med Länsstyrelsen i Västernorrland, Länsmuseet och Sundsvalls muséum och den kunde påbörjas 2010 under överinseende av en sakkunnig kontrollant/byggnadsantikvarie utsedd av Länsstyrelsen. Efter närmare 8 år av varsam renovering är nu Disponentvillan till stora delar återställd i sitt sengustavianska skick men med modern funktion. Salonger, matsal och gästrum är möblerade i tidsenlig anda och detaljer som serveringsgång med skåp fyllda med fabrikens egna porslin och bordssilver finns kvar samt betjäningssystemet som återigen kan användas för att påkalla service.

Visning

Visning sker enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare. Vederbörlig hänsyn bör därför lämnas till fastighetsägaren och intilliggande fastighetsägare. - Välkommen att boka din enskilda visning.

Allmänt om området

Samhället Ljungaverk är belägen i Ånge kommun vilken är en glesbydskommun belägen i Västernorrlandslän och utsågs utgöra platsen för Sveriges Geografiska Mittpunkt via Stockholms högskola (nu KTH) 1947. Ånge kommun och Ljungaverk har historiskt präglats av ett aktivt skogs- och jordbruk och har med älven Ljungans belägenhet nyttjats för bland annat timmertransporter till de sågverk och industrier som varit och är belägna vid våra vattendrag. Befolkningsmängd är ca 9300 invånare och visar senast på en ökad positiv inflyttning då många kanske upplever landsbygdens fördelar iform av ett lugnare tempo, natur och rekreation samt möjligheterna till att sköta sina arbeten från hemmet och den möjliga arbetspendlingen med tåg som erbjuds från Ånge kommun till intilliggande orter och städer. För mer information om Ånge och vad Ånge kommun kan erbjuda gå in på https://www.ange.se eller ring Telefon: 0690-25 01 00 (växel) alternativt maila till e-post: ange@ange.se

Kommunikation

Ljungaverk är beläget längs E14 mellan Sundsvall och Östersund, i Ånge kommun, Sveriges mittpunkt. Här har du goda transport förbindelser med bland annat en tåg perrong och bussförbindelser. Med ett avstånd på ca 13 mil och restid om ca 1,5 timme tar du dig till alpin skidåkning vid Storhogna/Klövsjö och Vemdalsskalet.

Närservice

I Ljungaverk finns restauranger, tågperrong för arbetspendling och transport, skola årskurs1 - 6 samt förskola och dagis. I Fränsta finns vårdcentral/mataffärer och simhall. Här finns något i stort sett för alla intressen och friluftsaktiviteter. Här erbjuds golf,fotboll, jakt, natur, fiske, kanot, cykel, skoter och längdskidåkning. Slalom erbjuds vid Getberget och söker man brantare backar så är du ca 13 mil från alpin skidåkning vid Storhogna/Klövsjö och Vemdalsskalet. Med tåg tar du dig smidigt till Åre och härliga Åreskutan, avståndet från Ljungaverk till Åre är ca 20 mil. Något som är spännande och som passererar genom Ljungaverk/Ångekommun är den välkända St Olofsleden även kallad Pilgrimsleden som sträcker sig mellan Selånger i Sundsvall till Trondheim i Norge och passerar Disponentvillan i Ljungaverk.

Arrende/nyttjanderätter

På fastigheten finns två upplåtna nyttjanderätter den ena avser åkermark vilken är upplåten till lokal bonde. Avtalsformen är oklar med intilliggande bonde slår vall och håller marken öppen. Upplåtelse nummer två avser garagebyggnad på ofrigrund. Kopia på avtal går att beställa från ansvarig fastighetsmäklare.

Miljöstöd och åtaganden

Inga stödrättigheter följer överlåtelsen. Lokal bonde söker stöd på marken.

Taxeringsvärde

Taxeringsvärde mark: 82000 SEK
Taxeringsvärde byggnad: 352000 SEK
Totalt taxeringsvärde är: 434000 SEK
Taxeringsvärdet är: Fastställt
Taxeringsår: 2020
I detta ingår följande taxeringsvärden:
Åkermark: 15000 SEK
Skogsmark: 50000 SEK
Småhusmark lantbruk: 17000 SEK

Typkod

120 Lantbruksenhet bebyggd

Inteckningar

Belopp: 1500000 SEK

Rättigheter och belastningar

Planer och bestämmelser

Ljungaverk, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19721207)

Planer och bestämmelser

Ladugårdsgärde, Byggnadsplan (Beslutsdatum: 19841119)

Rättigheter last

Avtalsservitut: Vatten och avloppsledningar - Se beskrivning

Rättigheter last

Officialservitut: Rätt att för utfart använda befintliga vägen y - Väg

Rättigheter last

Officialservitut: Väg

Rättigheter last

Officialservitut: Väg

Avtalsrättigheter

Avtalsservitut VATTEN OCH AVLOPPSLEDNINGAR

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt MARKARRENDE

Avtalsrättigheter

Avtalsnyttjanderätt MARK

Kostnader

Välkommen att kontakta ansvarig fastighetsmäklare om du vill ha hjälp med att upprätta en boendekalkyl.

Driftkostnad

I detta ingår följande kostnader:
Fastighetsskatt/avgift: 2768 SEK/år

Betalningsvillkor

10 % av köpeskillingen erlägges kontant som handpenning vid kontraktstecknandet och resterande senast vid tillträdet.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter