Skogsgård i Bjärtrå

Fin skogsgård med bostadshus, åker och skog. Skogsskifte med äldre skog och möjlighet till avkastning. Kramfors Fröstland 9:1 Pris 3 milj kr Intresseanmälan till 10 augusti

Snabbfakta

Fastighetsbeteckning
KRAMFORS FRÖSTLAND 9:1
Totalareal
0 ha
Skogsmark
0 ha
Virkesförråd
m3sk
Högstbjudande
3 000 000 kr

Bilder

Om fastigheten

Fin skogsgård med bostadshus, åker och skog. Skogsskifte med äldre skog och möjlighet till avkastning. Kramfors Fröstland 9:1 Pris 3 milj kr Intresseanmälan till 10 augusti
Fastighetsuppgifter

Arealuppgifter

Total areal är 64 hektar, varav 44 hektar skogsmark och 7 hektar åkermark. 11 hektar impediment och 1 hektar tomt och övrig mark.

Bostadshus

Bostadshus 1, 1/2 plan med källare. 102 kvm boyta. Byggt 1909. Murad källargrund Timmerstomme och bjälklag trä Fasad stående träpanel Huset är underhållet. Fönster på nedervåningen är isolerglas. Nedre våningen: hall, kök, 2 rum, vc. Övre våningen: Trapphall, 2 sovrum, alkover, badrum. källare: pannrum, vedförråd, tvättstuga Uppvärmning ved och el. Kommunalt vatten och avlopp.

Övriga byggnader

Det finns ett uthus och ett garage.

Skogsuppgifter

Skogsmarken om 44,8 hektar innehåller 8 460 skogskubikmeter växande skog. 48 % tall, 45 % gran, 7 % löv. Eftersom den här fastigheten till stor del består av äldre skogar som uppnått ålder för avverkning så kan avkastning den närmaste tio åren vara upp till ca 2 milj kr. Se bifogad skogsbruksplan.

Åkermark

7 hektar åkermark i hävd.

Jakt

Jakträtten övergår tillköpare från kommande jaktår.

Vägbeskrivning

Till bostadshuset och skifte 1 med skog och och åker. I Bjärtrå ta av mot Marieberg 1,7 km. Skog på skifte 2. Ta väg mot Saltskön och mot Almsjönäs 2,5 km. För att hitta till fastighetens skiften och ser gränser kan appen Min karta användas, hämta till mobiltelefon, sök fastighet Kramfors Fröstland 9:1

Visning

Intressenter får på egen hand besikta fastighetens marker och yttre förhållanden. Vederbörlig hänsyn ska därvid tas till grannfastigheter, vägar, skog och eventuell jakt som pågår. Visning av byggnader kommer att ske den 11 augusti kl 15. Anmäl deltagare till mäklaren.

Besiktning och undersökningsplikt

Köparen har ett ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. Presenterade skogsuppgifter skall endast ses som hjälp vid egen skogsinventering. Skogsinventering sker genom stickprovsvis taxering, en beprövad teknik som ger ett uppskattat värde. Norra Skog, fastighetsmäklaren och säljaren friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser i avdelningsbeskrivningen. Avvikelser i såväl enskilda bestånd som i totalförråd kan förekomma.

Försäljning

Fastigheten är en lantbruksfastighet. Fördelningen mellan privat och näring är när den vägs utifrån taxering ca 93% näringsdel och 7% privatbostad. För att det ska finnas tid att besöka markerna och den värdefulla skogen så kommer inte fastigheten att säljas förrän efter den 11 augusti. Tidpunkten för visning av bostadshuset är också den 11 augusti. Prisidé 3 milj kr.

Anmäl intresse

Ange på formen +46701234567 utan streck eller mellanslag

Liknande fastigheter